Voor het verkrijgen van de scorelijsten van de arbeidsvaardigheden (versie 2021) en sociale vaardigheden (versie 2021), stuur een mailtje naar siabo@online. Vermeld de namen van twee gecertificeerde assessoren en we zenden per kerende de scorelijsten naar u toe.