Voor de directie

ADHD betrouwbaar signaleren in groep 4

Siabo onderwijs expertise bureau ontwikkelde in nauwe samenwerking met het basisonderwijs het signaleringsinstrument ADHD voor het basisonderwijs. Met dit instrument kan de Juf samen met de intern begeleider binnen anderhalf uur ADHD of een aanverwante gedragsstoornis betrouwbaar signaleren. En dit reeds in groep 4. Geen kostbare en tijdrovende observaties meer, geen inmenging van “dure” externe krachten, snellere ondersteuning en behandeling wanneer dit nodig is.

Zeker sinds in het schooljaar 2006 / 2007 de lumpsum werd ingevoerd kan dit een aanzienlijke besparing op de post externe hulp betekenen. Ook voor de samenwerkingsverbanden is het een grote besparing op de onderzoekskosten, als je bedenkt dat één leerling testen tussen de €1400 en €1700 kost. Deze gelden kunnen dan gebruikt worden voor de behandeling van de leerling, ondersteuning van de juf en scholing voor de intern begeleider, wat de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt.